Ανοικτές

80x40x80

80x40x120

80x40x160

80x40x200

80x40x160 κάτω πόρτες - άνω ράφια

80x40x200 κάτω πόρτες - άνω ράφια