Κλειστές

80x40x80

80x40x120

80x40x160

80x40x180 με κενό

80x40x200