Με Τζάμι

80x40x80 με κρυστάλλινες πόρτες

80x40x120 με κρυστάλλινες πόρτες

80x40x160 πόρτες μελαμίνης στο κάτω μέρος και κρυστάλλινες στο πάνω

80x40x200 πόρτες μελαμίνης στο κάτω μέρος και κρυστάλλινες στο πάνω

80x40x200 πόρτες μελαμίνης στο κάτω μέρος και κρυστάλλινες με πλαίσιο στο πάνω