Συρταριέρες

Τροχήλατη με τρία συρτάρια και μολυβοθήκη

Τροχήλατη με τρία συρτάρια

Αναρτώμενη με δύο συρτάρια και μολυβοθήκη

Αναρτώμενη με δύο συρτάρια